VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD

VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=5.55/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0555EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=7.20/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0720EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=7.30/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0730EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=7.90/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0790EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=8.30/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0830EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=8.90/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0890EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=9.90/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0990EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=10.90/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1090EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=11.10/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1110EE
Lager
CHF 232.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=11.25/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1125EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=11.40/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1140EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=11.60/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1160EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=11.90/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1190EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=3.00/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 1805-0300EE
Lager lieferbar in ca. 42 Tagen
CHF 87.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=3.10/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 1805-0310EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=3.20/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 1805-0320EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=3.30/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 1805-0330EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=3.40/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 1805-0340EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=3.50/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 1805-0350EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=3.60/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 1805-0360EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=3.70/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 1805-0370EE
Lager
CHF 87.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=3.80/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 1805-0380EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=3.90/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 1805-0390EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=4.00/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 1805-0400EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=4.10/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 1805-0410EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=4.20/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 1805-0420EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=4.30/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 1805-0430EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=4.40/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 1805-0440EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=4.50/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 1805-0450EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=4.60/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 1805-0460EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=4.65/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 1805-0465EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=4.70/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 1805-0470EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=4.80/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0480EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=4.90/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0490EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=5.00/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0500EE
Lager
CHF 87.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=5.10/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0510EE
Lager
CHF 87.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=5.20/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0520EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=5.30/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0530EE
Lager
CHF 87.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=5.40/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0540EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=5.50/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0550EE
Lager lieferbar in ca. 42 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=5.60/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0560EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=5.70/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0570EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=5.80/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0580EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=5.90/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0590EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=6.00/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 1805-0600EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=6.10/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0610EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=6.20/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0620EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=6.30/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0630EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=6.40/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0640EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=6.50/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0650EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=6.60/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0660EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=6.70/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0670EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=6.80/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0680EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=6.90/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0690EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=7.00/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0700EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=7.10/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0710EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=7.40/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0740EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=7.50/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0750EE
Lager
CHF 98.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=7.60/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0760EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=7.70/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0770EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=7.80/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0780EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=8.00/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 1805-0800EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=8.10/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0810EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=8.20/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0820EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=8.40/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0840EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=8.50/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0850EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=8.60/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0860EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=8.70/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0870EE
Lager
CHF 124.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=8.80/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0880EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=9.00/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0900EE
Lager
CHF 140.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=9.10/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0910EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=9.20/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0920EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=9.30/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0930EE
Lager lieferbar in ca. 42 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=9.35/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0935EE
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=9.40/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0940EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=9.50/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0950EE
Lager
CHF 142.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=9.60/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0960EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=9.70/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0970EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=9.80/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-0980EE
Lager
CHF 140.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=10.00/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 1805-1000EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=10.10/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1010EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=10.20/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1020EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=10.30/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1030EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=10.40/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1040EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=10.50/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1050EE
Lager
CHF 197.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=10.60/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1060EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=10.70/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1070EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=10.80/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1080EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=11.00/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1100EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=11.20/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1120EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=11.30/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1130EE
Lager
CHF 197.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=11.50/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1150EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=11.70/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1170EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=11.80/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1180EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=12.00/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 1805-1200EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=12.50/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 1805-1250EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=12.80/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 1805-1280EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=13.00/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 1805-1300EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=13.50/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 1805-1350EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=13.80/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 1805-1380EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=14.00/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 1805-1400EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=14.50/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 1805-1450EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=14.80/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 1805-1480EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=15.00/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 1805-1500EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=15.50/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 1805-1550EE
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=16.00/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 1805-1600EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=16.50/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 1805-1650EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=16.80/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 1805-1680EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=17.00/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 1805-1700EE
Lager lieferbar in ca. 42 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=17.50/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 1805-1750EE
Lager lieferbar in ca. 42 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=17.80/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 1805-1780EE
Lager
CHF 293.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=18.00/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 1805-1800EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=18.50/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 1805-1850EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=18.80/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 1805-1880EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=19.00/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 1805-1900EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=19.50/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 1805-1950EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=19.80/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 1805-1980EE
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Inox IKZ MxF HE-5xD D=20.00/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 1805-2000EE
Lager
CHF 0.00