VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD

VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=3.00/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2005P-0300AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=5.05/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0505AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=14.20/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2005P-1420AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 226.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=3.10/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2005P-0310AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=3.20/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2005P-0320AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=3.30/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2005P-0330AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=3.40/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2005P-0340AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=3.50/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2005P-0350AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=3.70/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2005P-0370AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=3.80/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2005P-0380AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=3.90/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2005P-0390AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=4.00/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2005P-0400AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=4.10/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2005P-0410AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=4.20/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2005P-0420AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=4.30/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2005P-0430AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=4.40/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2005P-0440AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=4.50/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2005P-0450AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=4.60/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2005P-0460AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=4.70/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2005P-0470AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=4.80/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0480AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=4.90/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0490AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=5.00/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0500AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=5.10/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0510AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=5.20/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0520AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=5.30/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0530AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=5.40/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0540AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=5.50/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0550AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=5.55/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0555AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=5.60/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0560AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=5.80/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0580AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=5.90/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0590AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=6.00/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2005P-0600AR
Lager
CHF 61.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=6.10/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0610AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=6.20/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0620AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=6.40/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0640AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=6.50/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0650AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=6.60/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0660AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=6.80/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0680AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=6.90/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0690AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=7.00/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0700AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=7.20/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0720AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=7.40/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0740AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=7.50/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0750AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=7.80/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0780AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=7.90/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0790AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=8.00/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2005P-0800AR
Lager
CHF 73.90
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=8.10/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0810AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=8.20/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0820AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=8.30/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0830AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=8.40/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0840AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=8.50/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0850AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=8.60/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0860AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=8.70/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0870AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=8.80/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0880AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=8.90/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0890AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=9.00/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0900AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=9.10/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0910AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=9.20/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0920AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=9.30/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0930AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=9.50/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0950AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=9.70/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0970AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=9.80/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0980AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=9.90/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-0990AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=10.00/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2005P-1000AR
Lager
CHF 85.80
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=10.10/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1010AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=10.20/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1020AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=10.30/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1030AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=10.40/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1040AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=10.50/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1050AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=10.70/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1070AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=10.80/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1080AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=11.00/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1100AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=11.30/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1130AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=11.50/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1150AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=11.80/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1180AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=11.90/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1190AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=12.00/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2005P-1200AR
Lager
CHF 123.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=12.50/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2005P-1250AR
Lager
CHF 163.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=12.80/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2005P-1280AR
Lager
CHF 163.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=13.00/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2005P-1300AR
Lager
CHF 163.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=13.50/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2005P-1350AR
Lager
CHF 163.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=13.80/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2005P-1380AR
Lager
CHF 163.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=14.00/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2005P-1400AR
Lager
CHF 163.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=14.50/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2005P-1450AR
Lager
CHF 226.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=15.00/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2005P-1500AR
Lager
CHF 226.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=15.50/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2005P-1550AR
Lager
CHF 226.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=15.80/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2005P-1580AR
Lager
CHF 226.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=16.00/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2005P-1600AR
Lager
CHF 226.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=16.50/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 2005P-1650AR
Lager
CHF 328.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=16.80/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 2005P-1680AR
Lager
CHF 328.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=17.00/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 2005P-1700AR
Lager
CHF 328.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=17.50/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 2005P-1750AR
Lager
CHF 328.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=18.00/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 2005P-1800AR
Lager
CHF 328.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=19.00/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 2005P-1900AR
Lager
CHF 398.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=19.50/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 2005P-1950AR
Lager
CHF 398.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus MxP HA-5xD D=19.80/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 2005P-1980AR
Lager
CHF 398.00

Beschreibung