VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP H

VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=3.00/6x62/20mm
Artikel-Nr.: 2103P-0300AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HE-3xD D=5.10/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0510ER
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HE-3xD D=7.00/8x34/79mm
Artikel-Nr.: 2103P-0700ER
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 80.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=3.10/6x62/20mm
Artikel-Nr.: 2103P-0310AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=3.20/6x62/20mm
Artikel-Nr.: 2103P-0320AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=3.30/6x62/20mm
Artikel-Nr.: 2103P-0330AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=3.40/6x62/20mm
Artikel-Nr.: 2103P-0340AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=3.50/6x62/20mm
Artikel-Nr.: 2103P-0350AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=3.60/6x62/20mm
Artikel-Nr.: 2103P-0360AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=3.70/6x62/20mm
Artikel-Nr.: 2103P-0370AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=3.80/6x66/24mm
Artikel-Nr.: 2103P-0380AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=3.90/6x66/24mm
Artikel-Nr.: 2103P-0390AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=4.00/6x66/24mm
Artikel-Nr.: 2103P-0400AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=4.10/6x66/24mm
Artikel-Nr.: 2103P-0410AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=4.20/6x66/24mm
Artikel-Nr.: 2103P-0420AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=4.30/6x66/24mm
Artikel-Nr.: 2103P-0430AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=4.40/6x66/24mm
Artikel-Nr.: 2103P-0440AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=4.50/6x66/24mm
Artikel-Nr.: 2103P-0450AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=4.60/6x66/24mm
Artikel-Nr.: 2103P-0460AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=4.65/6x66/24mm
Artikel-Nr.: 2103P-0465AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=4.70/6x66/24mm
Artikel-Nr.: 2103P-0470AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=4.80/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0480AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=4.90/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0490AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=5.00/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0500AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=5.10/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0510AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=5.20/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0520AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=5.30/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0530AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=5.50/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0550AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=5.55/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2103P-0555AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=5.60/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0560AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=5.70/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0570AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=5.80/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0580AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=5.90/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0590AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=6.00/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2103P-0600AR
Lager
CHF 64.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=6.10/8x79/34mm
Artikel-Nr.: 2103P-0610AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=6.20/8x79/34mm
Artikel-Nr.: 2103P-0620AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=6.30/8x79/34mm
Artikel-Nr.: 2103P-0630AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=6.40/8x79/34mm
Artikel-Nr.: 2103P-0640AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=6.50/8x79/34mm
Artikel-Nr.: 2103P-0650AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=6.60/8x79/34mm
Artikel-Nr.: 2103P-0660AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=6.70/8x79/34mm
Artikel-Nr.: 2103P-0670AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=6.80/8x79/34mm
Artikel-Nr.: 2103P-0680AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=6.90/8x79/34mm
Artikel-Nr.: 2103P-0690AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=7.00/8x34/79mm
Artikel-Nr.: 2103P-0700AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=7.10/8x79/41mm
Artikel-Nr.: 2103P-0710AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=7.20/8x79/41mm
Artikel-Nr.: 2103P-0720AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=7.30/8x79/41mm
Artikel-Nr.: 2103P-0730AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=7.40/8x79/41mm
Artikel-Nr.: 2103P-0740AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=7.45/8x79/41mm
Artikel-Nr.: 2103P-0745AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=7.50/8x79/41mm
Artikel-Nr.: 2103P-0750AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=7.80/8x79/41mm
Artikel-Nr.: 2103P-0780AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=8.00/8x79/41mm
Artikel-Nr.: 2103P-0800AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=8.10/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0810AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=8.20/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0820AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=8.30/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0830AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=8.40/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0840AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=8.50/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0850AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=8.60/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0860AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=8.80/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0880AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=8.90/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0890AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=9.00/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0900AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=9.10/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0910AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=9.20/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0920AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=9.30/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0930AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=9.50/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0950AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=9.60/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0960AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=9.70/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0970AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=9.80/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0980AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=9.90/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-0990AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=10.00/10x89/47mm
Artikel-Nr.: 2103P-1000AR
Lager
CHF 107.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=10.10/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1010AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=10.20/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1020AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=10.30/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1030AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=10.40/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1040AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=10.50/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1050AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=10.60/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1060AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=11.00/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1100AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=11.10/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1110AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=11.20/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1120AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=11.50/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1150AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=11.60/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1160AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=11.70/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1170AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=11.80/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1180AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=11.90/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1190AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=12.00/12x102/55mm
Artikel-Nr.: 2103P-1200AR
Lager
CHF 137.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=12.50/14x107/60mm
Artikel-Nr.: 2103P-1250AR
Lager
CHF 223.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=12.80/14x107/60mm
Artikel-Nr.: 2103P-1280AR
Lager
CHF 223.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=13.00/14x107/60mm
Artikel-Nr.: 2103P-1300AR
Lager
CHF 223.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=13.50/14x107/60mm
Artikel-Nr.: 2103P-1350AR
Lager
CHF 223.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=13.80/14x107/60mm
Artikel-Nr.: 2103P-1380AR
Lager
CHF 223.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=14.00/14x107/60mm
Artikel-Nr.: 2103P-1400AR
Lager
CHF 223.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=14.50/16x115/65mm
Artikel-Nr.: 2103P-1450AR
Lager
CHF 281.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=14.80/16x115/65mm
Artikel-Nr.: 2103P-1480AR
Lager
CHF 281.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=15.00/16x115/65mm
Artikel-Nr.: 2103P-1500AR
Lager
CHF 281.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=15.10/16x115/65mm
Artikel-Nr.: 2103P-1510AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 281.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=15.50/16x115/65mm
Artikel-Nr.: 2103P-1550AR
Lager
CHF 281.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=15.80/16x115/65mm
Artikel-Nr.: 2103P-1580AR
Lager
CHF 281.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=16.00/16x115/65mm
Artikel-Nr.: 2103P-1600AR
Lager
CHF 281.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=17.00/18x123/73mm
Artikel-Nr.: 2103P-1700AR
Lager
CHF 379.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=17.50/18x123/73mm
Artikel-Nr.: 2103P-1750AR
Lager
CHF 379.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=17.60/18x123/73mm
Artikel-Nr.: 2103P-1760AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 379.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=17.80/18x123/73mm
Artikel-Nr.: 2103P-1780AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 379.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=18.00/18x123/73mm
Artikel-Nr.: 2103P-1800AR
Lager
CHF 379.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=19.00/20x131/79mm
Artikel-Nr.: 2103P-1900AR
Lager
CHF 488.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-3xD D=20.00/20x131/79mm
Artikel-Nr.: 2103P-2000AR
Lager
CHF 488.00

Beschreibung