VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP H

VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=3.00/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2105P-0300AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HE-5xD D=6.05/8x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0605ER
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HB-5xD D=7.20/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0720BR
Lager lieferbar in ca. 12 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HB-5xD D=7.45/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0745BR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HB-5xD D=8.70/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0870BR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HB-5xD D=8.80/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0880BR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=11.25/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1125AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=13.10/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2105P-1310AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 243.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=14.20/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2105P-1420AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 303.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=15.10/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2105P-1510AR
Lager
CHF 303.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HB-5xD D=15.50/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2105P-1550BR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=15.60/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2105P-1560AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 303.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=18.90/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 2105P-1890AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 519.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=4.00/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2105P-0400AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=5.80/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0580AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=13.30/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2105P-1330AR
Lager
CHF 243.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=22.50/25x200/140mm
Artikel-Nr.: 2105P-2250AR
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=23.00/25x200/140mm
Artikel-Nr.: 2105P-2300AR
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=3.10/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2105P-0310AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=3.20/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2105P-0320AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=3.30/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2105P-0330AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=3.40/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2105P-0340AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=3.50/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2105P-0350AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=3.60/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2105P-0360AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=3.70/6x66/28mm
Artikel-Nr.: 2105P-0370AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=3.80/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2105P-0380AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=3.90/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2105P-0390AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=4.10/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2105P-0410AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=4.20/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2105P-0420AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=4.30/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2105P-0430AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=4.40/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2105P-0440AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=4.50/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2105P-0450AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=4.60/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2105P-0460AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=4.65/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2105P-0465AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=4.70/6x74/36mm
Artikel-Nr.: 2105P-0470AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=4.80/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0480AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=4.90/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0490AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=5.00/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0500AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=5.05/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0505AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=5.10/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0510AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=5.20/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0520AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=5.30/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0530AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=5.40/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0540AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=5.50/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0550AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=5.55/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0555AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=5.60/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0560AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=5.70/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0570AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=5.90/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0590AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=6.00/6x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0600AR
Lager
CHF 78.70
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=6.05/8x82/44mm
Artikel-Nr.: 2105P-0605AR
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=6.10/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0610AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=6.20/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0620AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=6.30/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0630AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=6.40/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0640AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=6.50/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0650AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=6.60/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0660AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=6.70/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0670AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=6.80/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0680AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=6.90/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0690AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=7.00/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0700AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=7.10/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0710AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=7.20/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0720AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=7.30/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0730AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=7.40/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0740AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=7.45/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0745AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=7.50/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0750AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=7.60/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0760AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=7.70/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0770AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=7.80/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0780AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=7.90/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0790AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=8.00/8x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0800AR
Lager
CHF 88.30
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=8.05/10x91/53mm
Artikel-Nr.: 2105P-0805AR
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=8.10/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0810AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=8.20/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0820AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=8.30/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0830AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=8.40/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0840AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=8.50/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0850AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=8.60/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0860AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=8.70/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0870AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=8.80/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0880AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=8.90/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0890AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=9.00/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0900AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=9.10/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0910AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=9.20/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0920AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=9.30/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0930AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=9.35/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0935AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=9.40/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0940AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=9.50/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0950AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=9.60/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0960AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=9.70/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0970AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=9.80/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0980AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=9.90/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-0990AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=10.00/10x103/61mm
Artikel-Nr.: 2105P-1000AR
Lager
CHF 127.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=10.10/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1010AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=10.20/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1020AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=10.30/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1030AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=10.40/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1040AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=10.50/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1050AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=10.60/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1060AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=10.70/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1070AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=10.80/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1080AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=10.90/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1090AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=11.00/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1100AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=11.10/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1110AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=11.20/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1120AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=11.30/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1130AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=11.35/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1135AR
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=11.40/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1140AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=11.50/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1150AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=11.60/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1160AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=11.70/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1170AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=11.80/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1180AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=11.90/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1190AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=12.00/12x118/71mm
Artikel-Nr.: 2105P-1200AR
Lager
CHF 179.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=12.25/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2105P-1225AR
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 243.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=12.50/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2105P-1250AR
Lager
CHF 243.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=12.80/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2105P-1280AR
Lager
CHF 243.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=13.00/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2105P-1300AR
Lager
CHF 243.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=13.50/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2105P-1350AR
Lager
CHF 243.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=13.80/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2105P-1380AR
Lager
CHF 243.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=14.00/14x124/77mm
Artikel-Nr.: 2105P-1400AR
Lager
CHF 243.50
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=14.50/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2105P-1450AR
Lager
CHF 303.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=14.80/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2105P-1480AR
Lager
CHF 303.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=15.00/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2105P-1500AR
Lager
CHF 303.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=15.50/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2105P-1550AR
Lager
CHF 303.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=15.80/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2105P-1580AR
Lager
CHF 303.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=16.00/16x133/83mm
Artikel-Nr.: 2105P-1600AR
Lager
CHF 303.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=16.50/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 2105P-1650AR
Lager
CHF 400.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=16.80/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 2105P-1680AR
Lager
CHF 400.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=17.00/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 2105P-1700AR
Lager
CHF 400.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=17.50/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 2105P-1750AR
Lager
CHF 400.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=17.80/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 2105P-1780AR
Lager
CHF 400.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=18.00/18x143/93mm
Artikel-Nr.: 2105P-1800AR
Lager
CHF 400.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=18.50/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 2105P-1850AR
Lager
CHF 519.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=18.80/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 2105P-1880AR
Lager
CHF 519.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=19.00/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 2105P-1900AR
Lager
CHF 519.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=19.50/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 2105P-1950AR
Lager
CHF 519.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=19.80/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 2105P-1980AR
Lager
CHF 519.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=20.00/20x153/101mm
Artikel-Nr.: 2105P-2000AR
Lager
CHF 519.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=21.00/25x200/135mm
Artikel-Nr.: 2105P-2100AR
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=21.50/25x200/135mm
Artikel-Nr.: 2105P-2150AR
Lager
CHF 0.00
VHM SPIBO MEGA-Drill-Steel Plus IKZ MxP HA-5xD D=22.00/25x200/135mm
Artikel-Nr.: 2105P-2200AR
Lager
CHF 948.00

Beschreibung