NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B

  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=0.98+0.004/3.0x6.0/22/28.0/50mm
  Artikel-Nr.: BW040211.00980
  Lager
  CHF 46.85 CHF 69.40
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.50H7/4.0x18.0/43.0/28.0/75.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0350H7
  Lager lieferbar in ca. 4 Tagen
  CHF 43.05 CHF 65.00
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=7.95+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.07950
  Lager lieferbar in ca. 4 Tagen
  CHF 0.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=9.50H7/10.0x36.0/85.0/36.0/125.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0950H7
  Lager lieferbar in ca. 4 Tagen
  CHF 87.10 CHF 131.50
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=18.01/18.0 x 52/139/189mm
  Artikel-Nr.: BW040211.18010
  Lager lieferbar in ca. 14 Tagen
  CHF 0.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=20.00 H7/20.0 x 52/145/195mm
  Artikel-Nr.: BW040211.2000H7
  Lager
  CHF 141.20 CHF 213.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.50 H7/6.0x21.0/44.0/36.0/80.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0450H7
  Lager lieferbar in ca. 4 Tagen
  CHF 51.25 CHF 77.40
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=6.50H7/6.0x28.0/65.0/36.0/101.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0650H7
  Lager lieferbar in ca. 4 Tagen
  CHF 93.40
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=7.50H7/8.0x31.0/73.0/36.0/109.0mm,
  Artikel-Nr.: BW040211.0750H7
  Lager lieferbar in ca. 4 Tagen
  CHF 68.30 CHF 103.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.00 H7/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0800H7
  Lager
  CHF 79.55 CHF 120.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.00 H7/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.1000H7
  Lager
  CHF 93.85 CHF 142.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.50H7/6.0x26.0/53.0/57.0/93mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0550H7
  Lager lieferbar in ca. 4 Tagen
  CHF 57.50 CHF 86.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.00 H7/4.0 x 6/21.5/28.0/49.5mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0100H7
  Lager
  CHF 40.85 CHF 61.70
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.50 H7/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0150H7
  Lager
  CHF 40.85 CHF 61.70
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.00 H7/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0200H7
  Lager
  CHF 40.85 CHF 61.70
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.50 H7/4.0x16.0/31.0/28.0/59.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0250H7
  Lager
  CHF 40.85 CHF 61.70
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.00 H7/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0300H7
  Lager
  CHF 43.05 CHF 65.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.00 H7/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0400H7
  Lager
  CHF 51.25 CHF 77.40
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.00 H7/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0500H7
  Lager
  CHF 57.50 CHF 86.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=6.00 H7/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0600H7
  Lager
  CHF 61.85 CHF 93.40
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=7.00 H7/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0700H7
  Lager
  CHF 68.30 CHF 103.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=9.00 H7/10.0x38.0/93.0/133.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.0900H7
  Lager
  CHF 87.10 CHF 131.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=11.00 H7/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.1100H7
  Lager
  CHF 120.30 CHF 181.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=12.00 H7/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.1200H7
  Lager
  CHF 120.30 CHF 181.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=0.99+0.004/4.0x6.0/21.5/28.0/49.5mm
  Artikel-Nr.: BW040211.00990
  Lager
  CHF 46.85 CHF 69.40
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=13.00 H7/12.0 x 44/106/45/151mm
  Artikel-Nr.: BW040211.1300H7
  Lager
  CHF 118.10 CHF 178.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=14.00 H7/16.0 x 47/112/160mm
  Artikel-Nr.: BW040211.1400H7
  Lager
  CHF 118.10 CHF 178.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.01+0.004/4.0x6.0/21.5/28.0/49.5mm
  Artikel-Nr.: BW040211.01010
  Lager
  CHF 46.85 CHF 70.80
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=15.00 H7/16.0 x 50/114/162mm
  Artikel-Nr.: BW040211.1500H7
  Lager
  CHF 125.75 CHF 190.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.02+0.004/4.0x6.0/21.5/28.0/49.5mm
  Artikel-Nr.: BW040211.01020
  Lager
  CHF 46.85 CHF 70.80
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=16.00 H7/16.0 x 52/122/170mm
  Artikel-Nr.: BW040211.1600H7
  Lager
  CHF 129.05 CHF 195.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.03+0.004/4.0x6.0/21.5/28.0/49.5mm
  Artikel-Nr.: BW040211.01030
  Lager
  CHF 46.85 CHF 70.80
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=17.00 H7/18.0 x 52/127/175mm
  Artikel-Nr.: BW040211.1700H7
  Lager
  CHF 132.50 CHF 200.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.48+0.004/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.01480
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=18.00 H7/18.0 x 52/134/182mm
  Artikel-Nr.: BW040211.1800H7
  Lager
  CHF 133.55 CHF 202.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.49+0.004/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.01490
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=19.00 H7/20.0 x 52/139/189mm
  Artikel-Nr.: BW040211.1900H7
  Lager
  CHF 139.10 CHF 210.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.51+0.004/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.01510
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.52+0.004/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.01520
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.53+0.004/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.01530
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.98+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.01980
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.99+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.01990
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.01+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.02010
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.02+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.02020
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.03+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.02030
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.48+0.004/4.0x16.0/31.0/28.0/59.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.02480
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.49+0.004/4.0x16.0/31.0/28.0/59.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.02490
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.51+0.004/4.0x16.0/31.0/28.0/59.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.02510
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.52+0.004/4.0x16.0/31.0/28.0/59.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.02520
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.53+0.004/4.0x16.0/31.0/28.0/59.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.02530
  Lager
  CHF 47.60 CHF 71.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.97+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
  Artikel-Nr.: BW040211.02970
  Lager
  CHF 49.05 CHF 74.10
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.98+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
  Artikel-Nr.: BW040211.02980
  Lager
  CHF 49.05 CHF 74.10
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.99+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
  Artikel-Nr.: BW040211.02990
  Lager
  CHF 49.05 CHF 74.10
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.01+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
  Artikel-Nr.: BW040211.03010
  Lager
  CHF 49.05 CHF 74.10
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.02+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
  Artikel-Nr.: BW040211.03020
  Lager
  CHF 49.05 CHF 74.10
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.03+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
  Artikel-Nr.: BW040211.03030
  Lager
  CHF 49.05 CHF 74.10
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.97+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.03970
  Lager
  CHF 57.50 CHF 86.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.98+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.03980
  Lager
  CHF 57.50 CHF 86.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.99+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.03990
  Lager
  CHF 57.50 CHF 86.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.01+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.04010
  Lager
  CHF 57.50 CHF 86.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.02+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.04020
  Lager
  CHF 57.50 CHF 86.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.03+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.04030
  Lager
  CHF 57.50 CHF 86.90
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.97+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.04970
  Lager
  CHF 63.05 CHF 95.20
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.98+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.04980
  Lager
  CHF 63.05 CHF 95.20
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.99+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.04990
  Lager
  CHF 63.05 CHF 95.20
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.01+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.05010
  Lager
  CHF 63.05 CHF 95.20
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.02+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.05020
  Lager
  CHF 63.05 CHF 95.20
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.03+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.05030
  Lager
  CHF 63.05 CHF 95.20
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.97+0.004/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.05970
  Lager
  CHF 68.30 CHF 103.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.98+0.004/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.05980
  Lager
  CHF 68.30 CHF 103.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.99+0.004/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.05990
  Lager
  CHF 68.30 CHF 103.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=6.01+0.004/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.06010
  Lager
  CHF 68.30 CHF 103.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=6.02+0.004/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.06020
  Lager
  CHF 68.30 CHF 103.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=6.03+0.004/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.06030
  Lager
  CHF 68.30 CHF 103.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=7.97+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.07970
  Lager
  CHF 85.95 CHF 130.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=7.98+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.07980
  Lager
  CHF 85.95 CHF 130.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=7.99+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.07990
  Lager
  CHF 85.95 CHF 130.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.01+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.08010
  Lager
  CHF 85.95 CHF 130.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.02+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.08020
  Lager
  CHF 85.95 CHF 130.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.03+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.08030
  Lager
  CHF 85.95 CHF 130.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.04+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.08040
  Lager
  CHF 85.95 CHF 130.00
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=9.97+0.004/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.09970
  Lager
  CHF 100.30 CHF 151.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=9.98+0.004/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.09980
  Lager
  CHF 100.30 CHF 151.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=9.99+0.004/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.09990
  Lager
  CHF 100.30 CHF 151.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.01+0.004/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.10010
  Lager
  CHF 100.30 CHF 151.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.02+0.004/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.10020
  Lager
  CHF 100.30 CHF 151.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.03+0.004/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.10030
  Lager
  CHF 100.30 CHF 151.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.04+0.004/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.10040
  Lager
  CHF 100.30 CHF 151.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.05+0.004/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.10050
  Lager
  CHF 100.30 CHF 151.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=11.97+0.004/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.11970
  Lager
  CHF 120.30 CHF 181.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=11.98+0.004/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.11980
  Lager
  CHF 120.30 CHF 181.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=11.99+0.004/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.11990
  Lager
  CHF 120.30 CHF 181.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=12.01+0.004/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.12010
  Lager
  CHF 120.30 CHF 181.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=12.02+0.004/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.12020
  Lager
  CHF 120.30 CHF 181.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=12.03+0.004/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.12030
  Lager
  CHF 120.30 CHF 181.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=12.04+0.004/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.12040
  Lager
  CHF 120.30 CHF 181.50
  Aktion!
  NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=12.05+0.004/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
  Artikel-Nr.: BW040211.12050
  Lager
  CHF 120.30 CHF 181.50