Aufnahmen: Schüssler / WTE / PowRgripWerkzeugaufnahmen DIN 69893 - HSKWerkzeugaufnahmen HSK-AHPH Spannfuter HSK-A

HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63

Beschreibung

HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=3.0 x 120.0mm
Artikel-Nr.: WK164046303Z/120
Lager
CHF 519.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=3.0 x 160.0mm
Artikel-Nr.: WK164046303Z/160
Lager
CHF 698.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=3.0 x 200.0mm
Artikel-Nr.: WK164046303Z/200
Lager
CHF 760.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=4.0 x 120.0mm
Artikel-Nr.: WK164046304Z/120
Lager
CHF 519.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=4.0 x 160.0mm
Artikel-Nr.: WK164046304Z/160
Lager
CHF 698.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=4.0 x 200.0mm
Artikel-Nr.: WK164046304Z/200
Lager
CHF 0.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=5.0 x 120.0mm
Artikel-Nr.: WK164046305Z/120
Lager
CHF 519.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=5.0 x 160.0mm
Artikel-Nr.: WK164046305Z/160
Lager
CHF 698.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=5.0 x 200.0mm
Artikel-Nr.: WK164046305Z/200
Lager
CHF 0.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=6.0 x 120.0mm
Artikel-Nr.: WK164046306Z/120
Lager
CHF 519.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=6.0 x 160.0mm
Artikel-Nr.: WK164046306Z/160
Lager
CHF 698.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=6.0 x 200.0mm
Artikel-Nr.: WK164046306Z/200
Lager
CHF 760.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=8.0 x 120.0mm
Artikel-Nr.: WK164046308Z/120
Lager
CHF 519.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=8.0 x 160.0mm
Artikel-Nr.: WK164046308Z/160
Lager
CHF 698.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=8.0 x 200.0mm
Artikel-Nr.: WK164046308Z/200
Lager
CHF 760.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=10.0 x 120.0mm
Artikel-Nr.: WK164046310Z/120
Lager
CHF 519.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=10.0 x 160.0mm
Artikel-Nr.: WK164046310Z/160
Lager
CHF 698.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=10.0 x 200.0mm
Artikel-Nr.: WK164046310Z/200
Lager
CHF 0.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=12.0 x 120.0mm
Artikel-Nr.: WK164046312Z/120
Lager
CHF 519.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=12.0 x 160.0mm
Artikel-Nr.: WK164046312Z/160
Lager
CHF 698.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=12.0 x 200.0mm
Artikel-Nr.: WK164046312Z/200
Lager
CHF 0.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=14.0 x 120.0mm
Artikel-Nr.: WK164046314Z/120
Lager
CHF 519.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=14.0 x 160.0mm
Artikel-Nr.: WK164046314Z/160
Lager
CHF 698.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=14.0 x 200.0mm
Artikel-Nr.: WK164046314Z/200
Lager
CHF 0.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=16.0 x 120.0mm
Artikel-Nr.: WK164046316Z/120
Lager
CHF 519.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=16.0 x 160.0mm
Artikel-Nr.: WK164046316Z/160
Lager
CHF 698.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=16.0 x 200.0mm
Artikel-Nr.: WK164046316Z/200
Lager
CHF 0.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=18.0 x 120.0mm
Artikel-Nr.: WK164046318Z/120
Lager
CHF 519.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=18.0 x 160.0mm
Artikel-Nr.: WK164046318Z/160
Lager
CHF 698.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=18.0 x 200.0mm
Artikel-Nr.: WK164046318Z/200
Lager
CHF 0.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=20.0 x 120.0mm
Artikel-Nr.: WK164046320Z/120
Lager
CHF 519.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=20.0 x 160.0mm
Artikel-Nr.: WK164046320Z/160
Lager
CHF 698.00
HPH-Dehnspannfutter 3° Multi schlank HSK-A63 D=20.0 x 200.0mm
Artikel-Nr.: WK164046320Z/200
Lager
CHF 0.00

Informationen